Ny forskningsledare på SNS drar igång projekt om näringslivets klimatomställning

Nationalekonomen Charlotte Paulie är ny forskningsledare på SNS. En av hennes första uppgifter blir att starta ett projekt om klimatomställningen och näringslivet.

Charlotte Paulie disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet i fjol och kommer närmast från en tjänst som forskare vid Statistisk Sentralbyrå, SSB, i Norge. Efter att ha gjort praktik på SNS år 2015 är hon redan välbekant med hur arbetssättet ser ut.

»Det ska bli jättekul att komma tillbaka. SNS tillför ett stort värde till samhällsdebatten som brobyggare mellan akademi, politik, förvaltning och näringsliv. Jag vill gärna vara med och bidra till detta. Dessutom ser jag fram emot att få lära mig mer om olika samhällsfrågor«, säger Charlotte Paulie.

Hennes främsta fokus blir nu att starta det nya forskningsprojektet ”Klimatomställningen och näringslivet”. Det handlar bland annat om vilka avvägningar som är nödvändiga för att nå klimatmålen, liksom om hur lämpliga regler och styrmedel kan se ut.

»Vi är väldigt glada att Charlotte ansluter till vårt team. Hon är en stark rekrytering och bidrar med sin kreativitet, sitt nytänkande och sina kunskaper i makroekonomi. Hon går rakt in i vårt arbete med energi- och klimatfrågor, stora och viktiga ämnen i samhällsdebatten«, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

I sin forskning har Charlotte Pauli ägnat sig åt hur makroekonomin påverkas av förändringar i fördelning av produktion och förmögenhet till följd av ändrade ekonomiska förutsättningar. Hennes avhandling handlade om frågor relaterade till arbetsmarknad, inflation, skatter och ojämlikhet.

»Jag har forskat om hur vi som samhälle kan fördela våra resurser på ett effektivt sätt. Därmed har det också varit naturligt att ha ett tydligt policyfokus. Jag har bland annat tittat på hur olika politiska reformer påverkar individers och företags beslut och hur dessa i sin tur påverkar samhällsekonomin. Det har handlat om alltifrån införandet av ett inflationsmål till ett reformerat skattesystem. Jag tycker att det är viktigt att belysa hur reformer och förändringar påverkar ekonomin i stort, men även väcker fördelningsfrågor«, säger Charlotte Paulie.

Läs mer om Charlotte Paulie här.