Nya ledamöter i SNS vetenskapliga råd

SNS förstärker sitt vetenskapliga råd med tre samhällsengagerade forskare. Arbetsmarknadsekonomen Lena Hensvik, sociologen Martin Hällsten samt energi- och miljöekonomen Robert Lundmark tillträdde som ledamöter i rådet den 15 april 2020.

Lena Hensvik
Lena Hensvik
Lena Hensvik är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Hon forskar om arbetsmarknaden, med fokus på lönestruktur och informella kontakters betydelse. Lena Hensvik ingick även i SNS Konjunkturråd 2017, vilka skrev rapporten Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad.

Martin Hällsten är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Han studerar ojämlikhet med inriktning på utbildningsval, framförallt med ett långt tidsperspektiv över många generationer, och har tidigare studerat utbildningsval, socialt kapital och ojämlikhet kopplat till etnicitet.

Robert Lundmark är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning är inriktad på energi- och miljöekonomi, bland annat med fokus på biobränslen och hanteringen av skogen som resurs. Han har varit medförfattare till tre böcker utgivna av SNS och även varit extern forskningsledare på SNS.

»Lena, Martin och Robert arbetar med spännande och samhällsrelevant forskning inom sina respektive fält och vi är mycket glada över att välkomna dem till SNS vetenskapliga råd. Deras perspektiv, kunskap och forskarnätverk kommer på ett värdefullt sätt att bidra till vårt arbete med att ta fram aktuell forskning om viktiga samhällsfrågor«, säger Mia Horn af Rantzien, vd, SNS.

SNS vetenskapliga råd har flera viktiga uppgifter, bland annat att bidra med idéer till nya projekt och med kontakter till forskare i Sverige och internationellt. Alla SNS forskningsprojekt följs av en ledamot i vetenskapliga rådet.

»Att policybeslut baseras på fakta och kunskap är mer angeläget än någonsin. SNS fyller en viktig funktion som både förmedlare av kunskap och som mötesplats för diskussion. Det känns därför väldigt roligt att få möjligheten att bidra till SNS verksamhet«, säger Lena Hensvik.

Läs mer om SNS vetenskapliga råd.


LEDAMÖTER I SNS VETENSKAPLIGA RÅD

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Martin Hällsten, professor i sociologi, Stockholms universitet

Karin Jonnergård, professor i företagsekonomi, Lunds universitet

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, Lunds universitet (ordf.)

Robert Lundmark, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm