Migrationen har kommit att bli en av samtidens mest aktuella frågor. I en ny bok från SNS beskriver nationalekonomen Joakim Ruist varför människor migrerar och vilka konsekvenser det får i mottagarländerna.

Medverkande

Katarina Areskoug, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige
Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna
Joakim Ruist, fil.dr i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen, och ledamot, Delmi

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.