Den svenska arvsskatten avskaffades 2004. Skatten var impopulär och det fanns flera sätt att undvika den. Samtidigt är beskattning av arv fortfarande vanligt internationellt. Vilka är argumenten i dag, femton år senare, för och emot en svensk arvsskatt?

Medverkande

Carl Bennet, vd för Carl Bennet AB
Sebastian Escobar-Jansson, forskare i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität München.
Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom och tidigare sekreterare i den statliga utredningen av egendomsskatter (SOU 2004:66), den så kallade Egendomsskattekommittén.

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.