”Akut att öka sysselsättningen bland invandrare”

Det sade nationalekonomen Lennart Flood när han presenterade Långtidsutredningens underlagsrapport Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser på SNS.

lennart_floods_presentation.pdf 315,8 KB PDF

 

Underlagsrapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser har analyserat betydelsen av framtida invandring i relation till en allt äldre befolkning och vilken effekt utrikes födda har på kostnader och intäkter i offentlig sektor. Enligt Flood utgör invandringen ett viktigt tillskott för Sverige, då den inrikes födda befolkningen blir allt äldre och då majoriteten av de som invandrar idag är unga.

Se seminariet via SVT Play.

År 2050 kommer andelen äldre i Sverige i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder ha ökat till 40 procent. Då kommer det offentligfinansiella sparandet enligt Flood att vara beroende av ökad sysselsättning bland gruppen invandrare eller ett förlängt arbetsliv för både inrikes och utrikes födda. Förutom ekonomiska och sociala problem för utomeuropeiska invandrare riskerar Sverige ett kraftiga underskott de kommande åren om inte sysselsättningsgraden ökar i dessa grupper. Flood menade att flera åtgärder kommer att behövas för att öka sysselsättningen.
Under den efterföljande panelen diskuterades några föreslagna åtgärder, där ibland välinriktade utbildningsinsatser och lägre ingångslöner för särskilda grupper. Panelen var överens om att det var bråttom att göra något, annars riskerar en stor del av befolkningen att fastna i arbetslöshet och socialt utanförskap. I panelen ingick SUSANNE ACKUM, riksrevisor, ANDREAS BERGSTRÖM, vice vd på Fores och PER LUNDBORG, professor vid Institut för social forskning vid Stockholms universitet.
Mötet modererades av ÅSA JULIN, ekonomijournalist.