Ett nytt system för arbetskraftsinvandring?

I februari lämnade utredningen »Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring« sitt första delbetänkande. Nu bjuder SNS in den särskilde utredaren Anita Linder, arbetsmarknadens parter och politiker för ett samtal om förslagen.

Medverkande

Mattias Dahl, vice VD Svenskt Näringsliv

Susanna Gideonsson, ordförande för LO

Rikard Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Anita Linder, särskild utredare vid utredningen ” Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring” och kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna samt ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Olof Åslund, professor vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.