Allmännyttans framtid

Webbinarium Fre 26 juni 2020
Tid och plats

Fredag 26 juni 2020, 13:00–14:00

Bidrar allmännyttan till jämlikhet i boendet? Vad innebär det att allmännyttan ska bedrivas enligt ”affärsmässiga principer”? Hur har allmännyttan och den generella bostadspolitiken utvecklats över tid? I en ny SNS-rapport diskuterar forskaren Martin Grander möjliga vägar framåt för den svenska bostadspolitiska modellen.

Den svenska modellen för bostadsförsörjning bygger på den generella bostadspolitiken. Inom ramen för den ska kommunala bostadsbolag erbjuda hyresbostäder av hög kvalitet till allmän nytta. Det ska inte finnas särskilda socialbostäder öronmärkta för inkomstsvaga grupper. Hur har denna modell utvecklats över tid och hur väl lämpad är den för att möta dagens bostadspolitiska utmaningar? I rapporten analyserar Martin Grander, forskare vid Malmö universitet, dessa frågeställningar samt föreslår förbättringar av modellen.

Vid webbinariet presenterar Martin Grander rapportens huvuddrag och slutsatser. Medverkar gör även Lovisa Högberg, universitetslektor i nationalekonomi vid Mittuniversitetet, Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, och Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad och lanseras i samband med webbinariet.

Medverkande

Martin Grander, forskare, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

Lovisa Högberg, universitetslektor i nationalekonomi, Mittuniversitetet

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad

Samtalet modereras av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.
Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!