Arbetsförmedlingens framtid

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de mest genomgripande reformerna av en stor myndighet i svensk förvaltningshistoria. Hur ska det framtida uppdraget se ut? Välkommen till ett seminarium där de ledande politikerna bakom reformen samtalar om Arbetsförmedlingens framtid tillsammans med företrädare från förvaltning och forskning.

Arbetsförmedlingen är på många sätt central inom arbetsmarknadspolitiken. I budgetpropositionen för 2019 minskar anslagen kraftigt till myndigheten. I fyrpartiuppgörelsen mellan S, MP, C och L från i januari 2019 fastslås dessutom att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Som en följd av de nya beskeden har Arbetsförmedlingen nyligen varslat 4 500 medarbetare, vilket utgör en tredjedel av myndighetens anställda. Totalt 130 lokalkontor ska läggas ned runt om i landet.

Medverkar vid seminariet gör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson Martin Ådahl (C) och Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Deltar gör även Cecilia Fahlberg, som ledde arbetet med regeringens arbetsmarknadsutredning, och Oskar Nordström Skans, forskare och ordförande för SNS Konjunkturrådsrapport 2017 ”Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad”.

Medverkande

Cecilia Fahlberg, arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)
Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, och författare till SNS Konjunkturrådsrapport 2017 ”Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad”
Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör
Martin Ådahl, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson (C)

Seminariet modereras av Mikael Witterblad, forskningschef på SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Vid avanmälan efter den 3 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!