SNS Analys 94. Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten

Olle Folke Johanna Rickne

Risken att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet är större för personer vars kön är i minoritet på arbetsplatsen. Det avskräcker kvinnor från välbetalda jobb på mansdominerade arbetsplatser, skriver professorerna Olle Folke och Johanna Rickne i en ny SNS-rapport.

SNS Analys 94. Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten 156,4 KB PDF

Den här studien undersöker sexuella och könsbaserade trakasserier från medarbetare och chefer på den svenska arbetsmarknaden. Först beskrivs mönster i trakasserier beroende av arbetsplatsens könssammansättning och löneläge. Sedan analyseras två sätt som trakasserier bidrar till en könssegregerad arbetsmarknad och löneskillnader mellan könen.

rapportens resultat

  • Kvinnor utsätts för mer sexuella och könsbaserade trakasserier från chefer och medarbetare än män, men både män och kvinnor utsätts mer än det motsatta könet när de är i minoritet på sin arbetsplats.
  • Eftersom löneläget är högre på arbetsplatser med en hög andel män är kvinnor mer utsätta på högavlönade arbetsplatser och män på lågavlönade.
  • Sexuella och könsbaserade trakasserier avskräcker människor från att vilja börja jobba på en arbetsplats. Denna avskräckande effekt är betydligt större om utsattheten gäller det egna könet.
  • Sexuella och könsbaserade trakasserier föranleder byte av jobb och dessa byten leder till större könssegregering och könslönegap.

rapportens slutsatser

  • Diskriminering i arbetsmiljön i form av sexuella och könsbaserade trakasserier leder till större ekonomisk ojämställdhet på arbetsmarknaden.
  • Att en arbetsplats är hemvist för trakasserier gör det svårare att rekrytera personal, vilket kan skapa betydande kostnader.

om författarna

Olle Folke är professor i statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Johanna Rickne är professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet