Tre frågor till David Sundström, ny forskningsledare på SNS

David Sundström disputerade i ekonometri hösten 2016. Sedan dess har han forskat och undervisat i nationalekonomi vid Umeå universitet och gästforskat vid University of Toronto.

Hur kommer det sig att du sökte dig till SNS?
Jag tycker att SNS funktion som smältdegel mellan politik och forskning är intressant. Jag tror att samhället skulle vinna på att fler lyssnar på vad forskare har att säga. Jag tror också att forskare kan ställa potentiellt mer samhällsrelevanta forskningsfrågor genom att lyssna på vad politiker, företagsledare och ämbetsmän anser om hur samhället fungerar. Att som samhällsintresserad person vara en del av denna smältdegel känns förstås både lockande och kul!

Vad handlar din forskning om?
I min avhandling undersöker jag bland annat hur företag reagerar på att miljökrav ställs i offentliga upphandlingar. En slutsats är att det troligtvis inte är effektivt att bedriva miljöpolitik via offentliga upphandlingar. Ett annat område som jag har studerat är marknaden för förskrivna läkemedel. Mina kollegor och jag ville veta vad som händer när patienter går till apoteket med ett recept och personalen där rekommenderar ett annat läkemedel än det som läkaren skrivit ut. Här finner vi att patienternas välbefinnande minskar om de blir rekommenderade ett annat alternativ. Detta trots att alternativet är billigare än och medicinskt likvärdigt med det utskrivna läkemedlet.

Det som är gemensamt för de saker jag har forskat om är att jag empiriskt studerar hur människor och företag beter sig när de fattar beslut. Jag har också skrivit om de statistiska metoder som används för att göra den här sortens studier, som kallas mikroekonometri.

Vilket forskningsprojekt kommer du att jobba med?
Jag kommer att ansvara för SNS kommande forskningsprojekt om samhällsbyggnadsfrågor. Utgångspunkterna för projektet är den förändrade demografin, urbaniseringen och den tekniska utvecklingen. Fokus kommer att ligga på frågor relaterade till bostadsmarknaden, infrastrukturen och transportsystemet.