Klas Tikkanen föreslås bli ny ledamot i SNS styrelse

Valberedningen föreslår Klas Tikkanen som ny styrelseledamot i SNS. Han är operativ chef på riskkapitalbolaget Nordic Capital och har haft ledande positioner inom näringslivet och finanssektorn under ett par decennier.

Klas Tikkanen har stor erfarenhet av styrelsearbete med en rad uppdrag på meritlistan. Han har också ett gediget intresse för samhällsfrågor och deltar i den offentliga debatten.

»Vi är glada att Klas har tackat ja till att kliva in som ledamot i SNS styrelse. Klas tillför styrelsen en strategisk förmåga parat med en professionell inblick och plattform i svenskt näringslivs kärna. Nordic Capital har varit en av SNS medlemmar i många år och Klas har stark näringslivsförankring kombinerat med ett genuint samhällsintresse«, säger valberedningens ordförande Magnus Tegborg.

»SNS är en spännande och inflytelserik arena för forskning, debatt, möten och utbyten för akademi, politik, tjänstemän, och näringsliv. Jag tror på evidensbaserad politik och en samhällsutveckling där alla samhällets sfärer har en roll, och här har SNS en viktig funktion«, säger Klas Tikkanen.

Den 15 juni sammanträder SNS förtroenderåd och Klas Tikkanen föreslås då för inval i styrelsen. Samtidigt föreslås följande styrelseledamöter för omval: Patrik Tigerschiöld (ordförande), Ann Carlsson Meyer (vice ordförande), Magnus Hall, John Hassler, Monica Lindstedt, Eva Lindström, Eva Mörk och Sara Öhrvall.