Att styra och leda en vårdcentral

Seminarium 2016.02.25

Lyssna

Medverkande

JANNIS ANGELIS, docent i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan och Institutet för Näringslivsforskning
SARA BANEGAS, verksamhetschef, Ekerö vårdcentral, Praktikertjänst
ANNA HÄGER GLENNGÅRD, ekon. dr, Lunds universitet
ANNA INGMANSON, kommittésekreterare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
HENRIK JORDAHL, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
SOFIA LJUNG, divisionschef, Skånevård Sund
CLAS REHNBERG professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet
Mötet leds av ILINCA BENSON, forskningsledare, SNS.