Avhopparverksamhet i storstäderna

Nästan dagligen rapporterar medierna om allvarliga brott, skjutningar och sprängdåd som kan kopplas till kriminella grupperingar. Allt fler och allt yngre personer rekryteras till kriminella miljöer. Kommunerna erbjuder genom sin avhopparverksamhet hjälp och stöd till dem som vill lämna den destruktiva miljön. Fungerar detta i praktiken?

Medverkande

Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad

Anna Hedlund, lektor i socialantropologi, Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet

Axel Josefson (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborgs Stad

Marie Larsson, avdelningschef på socialförvaltningen Centrum i Göteborgs Stad. Avdelningen ansvarar bland annat för stöd och insatser inom områdena ungdomar i riskzon, kriminalitet, brottsutsatthet och trygghet.

Anen Makboul, samordnare av brottsförebyggande arbete i Haninge kommun

Camila Salazar Atías, kunskapsområdeschef, Fryshuset. Fryshuset bedriver bland annat avhopparverksamheten Passus som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil.

En representant från Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten (BOPS), Polismyndigheten

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.