Avslutningsevent för Hållbar samhällsbyggnad

Hållbar samhällsbyggnad har under tre år belyst gemensamma utmaningar kopplat till bostadsmarknaden och större infrastrukturprojekt inom energi och transport. Det har bland annat rört frågor om finansiering, samordning, digitalisering och datahantering. Tolv forskningsrapporter har publicerats och 18 seminarier genomförts, bland annat om kostnadsöverskridanden vid offentlig upphandling, brister på den svenska hyresmarknaden, reformbehov av elmarknaden och hur big data från nättjänster kan användas i stadsförvaltning.

Medverkande

Maria Bratt Börjesson, professor i transportekonomi, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen och ordförande för forskningsprojektets referensgrupp

Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott samt klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Maria Stockhaus, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (M)

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare vid SNS.