Beskattning av delningsekonomin

Under de senaste åren har ett stort antal plattformar för delningsekonomi etablerats i Sverige, bland annat inom uthyrning av bostäder och leveranser. Riksrevisionen gästar SNS för att presentera en granskning de har genomfört av Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin.

Medverkande

Max Dahlbäck, granskningsledare på Riksrevisionen

Rebecca Filis, strateg och verksamhetsutvecklare Nya affärsmodeller på Skatteverket

David Mothander
, public policy-ansvarig i Norden hos företaget Bolt

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.