Families in the 21st Century

Gøsta Esping-Andersen

Lyssna

De skandinaviska länderna har markant mindre barnfattigdom än övriga västländer. Den viktigaste förklaringen är att familjepolitiken underlättar för kvinnor att förvärvsarbeta. Det är en av slutsatserna i ”Families in the 21st Century” – en ny forskningsrapport av Gøsta Esping-Andersen som tagits fram på uppdrag av SNS.

families-in-the-21st-century-webb.pdf 1,7 MB PDF

Förändrade familjemönster, med en växande andel barn som växer upp i hushåll med ensamstående lågutbildade mödrar, är en viktig faktor bakom västvärldens växande problem med barnfattigdom.
De skandinaviska länderna har dock lyckats att hålla barnfattigdomen på en betydligt lägre nivå. Det beror bland annat på att lågutbildade kvinnor och ensamstående mödrar förvärvsarbetar i betydligt högre grad än i övriga västvärlden. I USA arbetar endast 35 procent av ensamstående mödrar, att jämföra med 80 procent i Danmark.

– Den skandinaviska välfärdspolitiken med utbyggd barnomsorg med hög kvalitet och generös föräldraförsäkring gör det möjligt för ensamstående mödrar att förvärvsarbeta. Det är det enskilt viktigaste skyddet mot barnfattigdom, säger Gøsta Esping-Andersen.
Familjemönstret i Skandinavien under de senaste 20 åren kan beskrivas som en återkomst för familjen. Allt fler gifter sig, relationerna blir stabilare och födelsetalen stiger. Den viktigaste förklaringen till detta är att välfärdspolitiken är inriktad på att främja kvinnors förvärvsarbete och jämställda könsroller.

I Tyskland och Sydeuropa ser vi en trend med en allt svagare ställning för familjen med lägre födelsetal, fler singelhushåll och ökad skilsmässofrekvens – i synnerhet i socioekonomiskt svaga grupper.

Här visar Esping-Andersen att det finns en direkt koppling mellan bristen på jämställdhet, försvagningen av familjen i utsatta grupper och ökade klyftor i barns uppväxtvillkor.

– Det går inte att hitta några negativa effekter av att växa upp i en jämställd familj med två förvärvsarbetande föräldrar. Tvärtom leder det till stabilare familjer, vilket är positivt för barnen, säger Gøsta Esping-Andersen.

Rapporten recenserades i tidskriften Population and Development Review i december 2016:

But these reservations do not detract from the appeal of the book, which is a delight to read. The prose, and the use of tables and charts to motivate it, is excellent and the volume’s brevity is exemplary.

Läs hela recensionen här.

Rapporten recenserades också i tidskriften American Journal of Sociology i september 2017:

For those who would like to learn more about the ‘return of the family’ thesis of an emerging, egalitarian equilibrium, this clearly written, succinct book would be a very good place to start.