Beskattning av delningsekonomin

Webbinarium Tor 27 maj 2021
Tid och plats

Torsdag 27 maj 2021, 14:00–15:00

Under de senaste åren har ett stort antal plattformar för delningsekonomi etablerats i Sverige, bland annat inom uthyrning av bostäder och leveranser. Riksrevisionen gästar SNS för att presentera en granskning de har genomfört av Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin. Medverkar gör även Rebecca Filis, strateg och verksamhetsutvecklare Nya affärsmodeller på Skatteverket och David Mothander, public policy-ansvarig i Norden hos företaget Bolt.

Skatteverket har tidigare konstaterat att dagens skatteregler går att tillämpa för att beskatta delningsekonomin. De bedömde också att det finns utmaningar med beskattningen, bland annat i att plattformarna ofta är organiserade som ett trepartsförhållande (tillhandahållare, utförare och konsument). Detta kan göra det svårt för aktörerna att veta vem som ska betala in moms och arbetsgivaravgifter, eller vilka inkomster som ska rapporteras och hur.

Riksrevisionen har i sin granskning Skatteverkets arbete med attbeskatta delningsekonomin, vilken publicerades 20 maj, analyserat om Skatteverkets åtgärder för att beskatta delningsekonomin är effektiva. Inte bara Riksrevisionen, utan även OECD har nyligen analyserat frågan om förutsättningarna för skattemyndigheters arbete i förhållande till delningsekonomins tillväxt och nyligen beslutade EU-rådet om nya rapporteringskrav för digitala plattformar (DAC7).

Välkommen till ett webbinarium om delningsekonomins framtid och förutsättningarna för beskattningen.

Webbinariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Max Dahlbäck, granskningsledare på Riksrevisionen

Rebecca Filis, strateg och verksamhetsutvecklare Nya affärsmodeller på Skatteverket

David Mothander
, public policy-ansvarig i Norden hos företaget Bolt

Fler talare kan tillkomma.

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.

Välkommen att delta!

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.