Betydelsen av att gå i en fristående gymnasieskola

Seminarium Mån 26 september 2022
Tid och plats

Måndag 26 september 2022, 11:45–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Lunch serveras från kl. 11:15.

I dag studerar ungefär var tredje elev i Sverige på en fristående gymnasieskola. Hur påverkas elevers studieresultat och betyg av att gå i en friskola respektive en kommunal gymnasieskola? Läser elever från olika skolformer vidare på eftergymnasial nivå i samma utsträckning? Och vad går att säga om betygsättningen på gymnasieskolan, är den likvärdig mellan fristående och kommunala skolor?

Nationalekonomerna Karin Edmark och Lovisa Persson har gemensamt författat en SNS-rapport om effekterna av att läsa vid en fristående gymnasieskola. I rapporten undersöker de elevers skolresultat och övergång till eftergymnasial utbildning. Men också om betygsättningen är likvärdig. Vid seminariet presenteras forskarnas slutsatser och rekommendationer. Seminariet följs sedan av ett panelsamtal.

Medverkande

Pontus Bäckström, Utredningschef, Lärarnas Riksförbund

Karin Edmark, docent vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund

Lovisa Persson, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Högskolan Kristianstad

Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen

Samtalet modereras av Åsa Julin, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.
Anmäl dig via anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter den 23 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

Välkommen!