Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?

Fre 13 oktober 2017
Tid och plats

Fredag 13 oktober 2017, 09:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Ska vi ha digitala läromedel i klassrummet? Vad krävs för att de faktiskt ska förbättra undervisningen? Och hur undersöker vi vad som verkligen fungerar? Nationalekonomen Carla Haelermans presenterar en ny SNS-rapport om effekterna av ny teknik i undervisningen.

Digitala läromedel blir allt vanligare i klassrummen och skolans digitalisering står högt på den politiska dagordningen.

Carla Haelermans, forskare vid Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet, har i en ny SNS-rapport undersökt effekterna på skolresultaten av digitala läromedel i grundskolan i Nederländerna. I rapporten finns också konkreta förslag på åtgärder för att kunna använda digitala läromedel i skolan på ett effektivt sätt.

Välkommen till en konferens om digitaliseringens roll i klassrummet tillsammans med skolforskare, lärare, företrädare för Edtech-industrin och för utbildningssektorn.

Konferensen arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning, och SNS Digitech Forum, som finansieras med stöd av Vinnova.

Konferensens första pass kl. 09:00–10:15 hålls på engelska. Konferensen andra pass kl. 10:30–12:00 hålls på svenska.

Medverkande

Per-Arne Andersson, chef utbildning och arbetsmarknad, SKL
Anders Björklund, professor i nationalekonomi, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI)
Kalle Enström, rektor, Årstaskolan
Peter Fredriksson, gd, Skolverket
Carla Haelermans, forskare i nationalekonomi, Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet
Karin Hermansson, FoU-ansvarig, iFous
Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry
Helena Kvarnsell, lärare i matematik, NO och teknik, Björknässkolan 7-9, Nacka kommun
Maria Rönn, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!