Bidrar ekonomisk omfördelning till minskad boendesegregation?

Webbinarium Tor 8 april 2021
Tid och plats

Torsdag 8 april 2021, 15:00–16:15

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat sedan 1980-talet, även om de är fortsatt låga i internationell jämförelse. Vid webbinariet presenterar nationalekonomen Che-Yuan Liang sin nya SNS-rapport om sambandet mellan ökade inkomstskillnader och var personer bosätter sig

Han beskriver utvecklingen över tid och diskuterar hur inkomstskillnaderna kan minskas för att motverka boendesegregationen. Bland annat har Liang undersökt om omfördelning genom skatter och bidrag skulle kunna leda till att minska boendesegregationen och vilken betydelse utbildningsnivån har.

Forskningsresultaten kommenteras av jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP), Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson och Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

I rapporten följer Che-Yuan Liang utvecklingen från 1991 till 2014 med hjälp av databasen GeoSweden. Materialet omfattar hela den svenska befolkningen och innehåller inkomstvariabler inklusive uppgifter om olika transfereringar som Skatteverket samlar in och använder sig av. Han har studerat hur inkomstskillnaderna inom kommuner samvarierar med hur uppdelat människor bor med avseende på inkomst, det vill säga hur den inkomstrelaterade boendesegregationen ser ut.

Medverkande

Che-Yuan Liang, docent i nationalekonomi, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson

Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi kommer 1-2 timmar innan webbinariet äger rum att skicka en anmälningslänk.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!