Får familjer fel form av bidrag?

Seminarium Fre 8 april 2022
Tid och plats

Fredag 8 april 2022, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Har bostadsbidrag och underhållsstöd rätt utformning för dagens behov? Bidrar de till att jämna ut livsvillkor och stötta ekonomiskt svaga hushåll? Vilka problem finns med dagens system? Regeringens särskilda utredare Åsa Karlsson Björkmarker gästar SNS för att presentera en översyn och förslag till förändringar av bostadsbidraget och underhållsstöden.

Den 18 januari i år lämnade Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS), sitt slutbetänkande. Bostadsbidrag och underhållsstöd är viktiga inslag i den ekonomiska familjepolitiken vars mål är att bidra till god ekonomisk levnadsstandard för barnfamiljer och minska skillnader i ekonomiska villkor mellan hushåll.

Utredningens uppdrag har varit att se över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd i syfte att öka den fördelningsmässiga träffsäkerheten i systemet och minska skuldsättningen.

Under mötet presenterar utredaren Åsa Karlsson Björkmarker sina slutsatser. Kommenterar förslagen gör Oliver Rosengren (M), kommunalråd i Växjö, Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot, Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet och Håkan Selin, nationalekonom vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Från 12:30 bjuder vi de deltagare som kommer till SNS på en lunchwrap.

Medverkande

Åsa Karlsson Björkmarker, regeringens särskilda utredare

Carina Ohlsson (S), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott

Oliver Rosengren (M), kommunalråd i Växjö

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet

Håkan Selin, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Vid avanmälan efter den 7 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!