NBER-rapporten 1995. Välfärdsstat i omvandling. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen

Robert Topel Birgitta Swedenborg

Den svenska välfärden har problem. Hög arbetslöshet, svag tillväxt och stora statliga budgetunderskott tvingar fram betydande nedskärningar i offentlig sektor. Hur ser amerikanska forskare på utvecklingen?

Nio ledande amerikanska nationalekonomer och deras svenska medförfattare visar i denna granskning av den svenska välfärdsstaten hur flera faktorer samverkar för att skapa den problembild vi ser idag. Forskarnas analys centrerar på konflikten mellan inkomstutjämning och tillväxt och ger ett väsentligt bidrag till diskussionen om hur Sveriges ekonomiska problem ska lösas.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan SNS och den ansedda amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research (NBER). Redaktörer är professorerna Robert Topel, University of Chicago och fil. dr Birgitta Swedenbord, vice VD, SNS.

Författare

Richard B. Freeman, Harward University
Alan B. Kruger, Princeton University
Edward E. Leamer, University of California, Los Angeles
Charles E. McLure, Jr. Hoover Institution och Stanford University
Sam Peltzman, University of Chicago
Sherwin Rosen, University of Chicago
Thomas J. Sargent, Hoover Institution och University of Chicago
Robert Topel, University of Chicago
James R. Walker, University of Wisconsin, Madison

Thomas Aronsson, Umeå universitet
Anders Björklund, Institutet för social forskning
Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Anders Forslund, Uppsala universitet
Stefan Fölster, Industriens Utredningsinstitut
Lars Ljungqvist, State University of New York, Buffalo
Per Lundborg, Industriens Utredningsinstitut
Erik Norrman, Lunds universitet