Bostadsområdets betydelse för barns framtid

Seminarium Ons 14 juni 2023
Tid och plats

Onsdag 14 juni 2023, 11:45–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Lunchbagel serveras 11:30.

Barn tillbringar en stor del av sin vardag i områdena där de bor. Det gör närmiljön särskilt viktig för deras förutsättningar senare i livet. Brottslighet och otrygghet kan inte bara påverka skolresultat och hälsa, utan även utbildningsval och framgång i arbetslivet.

I en ny rapport undersöker nationalekonomerna Hans Grönqvist, Susan Niknami och Torsten Santavirta hur barns framtidsutsikter påverkas av att växa upp i så kallade utsatta områden.

Hur kan bostadsområden göras trygga för barn? Vad kan allmännyttiga och privata bostadsbolag spela för roll? Och vad är politiker beredda att göra för att barn ska få en god start i livet oavsett var de bor?

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson. Fastighetsbolaget Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och bygger hus i Storstockholm.

Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Han forskar om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och framför allt om hur erfarenheter tidigt i livet påverkar barns långsiktiga utfall.

Jonas Naddebo (C), vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm

Susan Niknami, forskare i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. I sin forskning fokuserar hon främst på arbetsmarknadsfrågor och kriminalitet.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholm

Torsten Santavirta, forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Hans forskning är särskilt inriktad på kompetensutveckling, sociala interaktioner och intergenerationell rörlighet.

Therese Skoglund Shekarabi, kommunpolis i Polisregion Stockholm

Johanna Sturesson, strategisk koordinator, MKB Fastighets AB. MKB i Malmö är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med nästan 26 000 lägenheter. Runt 68 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 13 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!