Chef i välfärden – vad behövs för att göra ett bra jobb?

Tor 16 november 2017
Tid och plats

Torsdag 16 november 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Men många chefer är hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser. Och omsättningen bland chefer i offentlig sektor är stor. I en ny SNS-rapport presenteras forskning om chefers arbetsmiljö i kommunal sektor.

Vad behöver en chef för att kunna göra ett bra jobb? Vilka förutsättningar har kommunala chefer att leda sina verksamheter? Hur kan arbetsmiljön förbättras för att undvika onödig stress och negativa hälsoeffekter?
Det är några av frågorna Lisa Björk och Linda Corin, forskare i arbetsvetenskap, har undersökt i en ny SNS-rapport. De har studerat förutsättningarna för chefskap inom skola, omsorg och teknisk service i sju kommuner i Västra Götaland.

Välkommen till ett seminarium om förutsättningar för chefskap i offentlig sektor tillsammans med kommunchefer, företrädare för facket och forskare.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Medverkande

Lisa Björk, forskare i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen
Kaisa Björnström, socialdirektör, Uppsala kommun
Linda Corin, forskare i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen
Annika Elias, ordförande, Ledarna
Jenny Ohlsson, enhetschef Nynäshamns kommunala hemtjänst
Stefan Tengblad, docent i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 14 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!