Coronakommissionen presenterar delrapport om äldreomsorgen

Regeringen tillsatte i somras en kommission för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Den första delrapporten från kommissionen analyserar orsakerna till smittspridningen inom vården och omsorgen av äldre och vilka lärdomar som kan dras.

Medverkande

Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal

Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet, medverkande till Coronakommissionens underlag

Mats Thorslund, ledamot i regeringens Coronakommission, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet

Martin Tivéus, vd och koncernchef, Attendo

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.