Coronakrisen: Hur påverkas blivande föräldrar?

Gravida kvinnor är en av de mest utsatta grupperna under coronapandemin. De kan inte avstå från vård, de och deras barn riskerar komplikationer till följd av viruset och de går miste om viktigt stöd när förlossningskliniker inför restriktioner för deras partners närvaro.

Medverkande

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Anna Hagman, överläkare vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och ordförande, Perinatal-ARG (en arbetsgrupp inom svensk förening för obstetrik och gynekologi)

Elin Naurin, docent i statsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Göteborgs universitet

Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot, jämställdhetspolitisk talesperson och socionom

Anna Vikström (S), riksdagsledamot, med dr och legitimerad barnmorska

Ilinca Benson, vice vd SNS, leder samtalet.