Bostadsområdets betydelse för barns framtid

Barn tillbringar en stor del av sin vardag i områdena där de bor. Det gör närmiljön särskilt viktig för deras förutsättningar senare i livet. Brottslighet och otrygghet kan inte bara påverka skolresultat och hälsa, utan även utbildningsval och framgång i arbetslivet.

Medverkande

Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson. Fastighetsbolaget Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och bygger hus i Storstockholm.

Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Han forskar om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och framför allt om hur erfarenheter tidigt i livet påverkar barns långsiktiga utfall.

Jonas Naddebo (C), vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm

Susan Niknami, forskare i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. I sin forskning fokuserar hon främst på arbetsmarknadsfrågor och kriminalitet.

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholm

Torsten Santavirta, forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Hans forskning är särskilt inriktad på kompetensutveckling, sociala interaktioner och intergenerationell rörlighet.

Therese Skoglund Shekarabi, kommunpolis i Polisregion Stockholm

Johanna Sturesson, strategisk koordinator, MKB Fastighets AB. MKB i Malmö är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med nästan 26 000 lägenheter. Runt 68 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.