Coronakrisen: Hur påverkas EU-samarbetet

Tid och plats

Fredag 8 maj 2020, 10:00–10:45

I kölvattnet av coronakrisen har EU:s medlemsländer vidtagit många och långtgående åtgärder för att minska smittspridningen. EU:s yttre gräns är nu stängd till 15 maj, men även inom unionen utmanas den fria rörligheten av varor, tjänster och människor – friheter som är själva grundbulten i Europasamarbetet. EU:s statsstödsregler har också luckrats upp för att hjälpa företag, med risk för snedvriden konkurrens.

Solidariteten mellan EU:s medlemsländer sätts på prov när länder stänger gränser och ser om sitt eget hus. Även i diskussioner om vad som kommer att hända efter pandemin har tonen bitvis varit hård. Det gäller till exempel förslaget om att ge ut gemensamma obligationer för att finansiera återhämtningen efter pandemin, så kallade ”corona bonds”.

Hur påverkar coronapandemin EU-samarbetet? Hur går tongångarna i EU-ledarnas diskussioner? Kommer krisen leda till ett stärkt eller försvagat EU? Vad händer med enskilda medlemsländers ekonomier i krisens spår? Är de drastiska åtgärder som många EU-länder har vidtagit för att minska smittspridningen förenliga med EU:s grundläggande rättigheter?

Välkommen att lyssna till ett samtal mellan Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson och journalisten Annika Ström Melin om hur coronakrisen påverkar EU-samarbetet.

Medverkande

Lars Danielsson, ambassadör och ständige representant vid Sveriges ständiga representation till EU

Annika Ström Melin är fristående journalist och har bevakat Europafrågor under många år, senast som DN:s korrespondent i Bryssel.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!