Demokratirådets rapport 2000. Demokrati utan partier?

Olof Petersson Gudmund Hernes Lise Togeby Sören Holmberg Lena Wägnerud

Många tecken tyder på att de politiska partierna befinner sig i en kris. Medlemsantalet sjunker, allt färre engagerar sig i lokalt partiarbete, väljarnas misstroende ökar och valdeltagandet minskar. Vad är det som ligger bakom denna utveckling och vad får den för konsekvenser? Håller partiernas problem på att utvecklas till en kris för hela demokratin?

Demokratirådets rapport 2000 Demokrati utan partier 2,3 MB PDF

Boken analyserar partiernas aktuella situation och redovisar nya forskningsresultat. Den centrala frågan är hur den representativa demokratin skall kunna vitaliseras när de gamla partierna förstelnar.

Övriga författare: Lise Togeby leder den danska maktutredningen och Gudmund Hernes var en av de ansvariga för den första norska maktutredningen. Lena Wängnerud och Sören Holmberg är verksamma i det svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.