Demokratirådets rapport 2008. Medierna: folkets röst?

Olof Petersson (red.)

Årets rapport från SNS Demokratiråd analyserar hur dagens medier använder valprognoser och andra typer av opinionsundersökningar.

Demokratirådets rapport 2008. Medierna folkets röst 3,6 MB PDF

Frågan är om medierna har blivit folkets främsta företrädare. Boken diskuterar opinionsmätningarnas betydelse och tar upp frågan om det behövs något slags reglering.

SNS Demokratiråd 2008: Lance Bennett, Anker Brink Lund, Preben Sepstrup, Wolfgang Donsbach, Sören Holmberg, Christina Holtz-Bacha, Slavko Splichal, Jesper Strömbäck och Olof Petersson (red.).