Demokratirådets rapport 2008. Medierna: folkets röst?

Olof Petersson (red.)

Årets rapport från SNS Demokratiråd analyserar hur dagens medier använder valprognoser och andra typer av opinionsundersökningar.

demokratiradets-rapport-2008-omslag.jpg 62,2 KB JPEG

Frågan är om medierna har blivit folkets främsta företrädare. Boken diskuterar opinionsmätningarnas betydelse och tar upp frågan om det behövs något slags reglering.

SNS Demokratiråd 2008: Lance Bennett, Anker Brink Lund, Preben Sepstrup, Wolfgang Donsbach, Sören Holmberg, Christina Holtz-Bacha, Slavko Splichal, Jesper Strömbäck och Olof Petersson (red.).