Demokratirådets rapport 2011. Makten i Europa

Jonas Tallberg Derek Beach Daniel Naurin Teija Tiilikainen

Makten inom EU koncentreras i allt större utsträckning till de stora medlemsländerna, trots att unionen idag består av fler småstater än någonsin. SNS Demokratiråd analyserar i årets rapport ”Makten i Europa” EU:s maktutveckling och presenterar strategier för hur ett litet land som Sverige ska kunna stärka sitt inflytande.

dr_2011_rapport.pdf 586,7 KB PDF

Vem har makten?

Forskarna bakom rapporten har grundligt gått igenom vem som egentligen har makt i dagens EU. Fokus ligger på tre kategorier av aktörer: institutionerna, medlemsstaterna och lobbyisterna.

Stärkt ställning för rådet

Analysen visar att EU: stora medlemsstater har flyttat fram positionerna på flera fronter. Stormakternas favoritorgan – Europeiska rådet, där stats- och regeringscheferna samlas – har stärkts. Stormakterna samarbetar också allt mer i exklusiva stormaktsallianser. Och de är särskilt väl företrädda bland lobbyisterna i EU. Dessutom innebär de nya röstningsreglerna för EU:s ministerråd att stormakterna framöver kommer att väga ännu tyngre än idag, både enskilt och som grupp.

Små länder måste prioritera

SNS demokratiråd betonar vikten av att ett litet land som Sverige använder sina begränsade resurser effektivt, och prioriterar hårt vilka sakfrågor landet vill driva. Sverige bör även inrikta mer av sina ansträngningar mot EU:s nya maktcentrum, Europeiska rådet och Europaparlamentet, samt se till att bygga strategiska koalitioner.

Uttänkt strategi krävs

Författarna framhåller att Sverige i detta sammanhang är en ofta efterfrågad samarbetspartner. De stora länderna är heller inte alltid eniga, vilket öppnar möjligheter för mindre aktörer. Det kräver dock att vi som ett litet land är förberedda, vet vad vi vill, och har en uttänkt strategi för att påverka de beslut som berör oss alltmer.

Debattinlägg

DN Debatt: ”De stora EU-staterna har stärkt greppet om makten”

Seminarium

Rapporten presenterades på SNS den 31 maj och kommenterades av EU-minister Birgitta Ohlsson och tidigare statsministern Göran Persson.

Se seminariet i SVT Play. Del 1, del 2 och del 3.

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Jonas Tallberg, (ordf.), professor Stockholms universitet; Derek Beach, docent Aarhus universitet Danmark; Daniel Naurin, docent Göteborgs universitet; och Teija Tiilikainen, direktör Utrikespolitiska institutet, Finland.