Den högre utbildningens roll i det livslånga lärandet

Seminarium Fre 25 mars 2022
Tid och plats

Fredag 25 mars 2022, 11:30–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Hur ser universitetens och högskolornas arbete ut med det livslånga lärandet? Är utbildningsutbudet anpassat till yrkesverksamma individers situation och till arbetsmarknadens behov? Vad innebär regeringens aviserade omställningsstudiestödspaket för lärosätenas del?

Regeringen aviserade nyligen ett nytt omställningsstudiestöd. Förslaget bygger på en överenskommelse med Centerpartiet. Syftet är att göra det enklare för yrkesaktiva personer mitt i livet att vidareutbilda sig. Utbildningsminister Anna Ekström kommer till SNS för att presentera regeringens politik för att stimulera det livslånga lärandet.

Medverkar i samtalet gör representanter för lärosäten, forskning, företag och fackliga organisationer.

Seminariet utgör en del i SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Anna Ekström, utbildningsminister, Utbildningsdepartementet

Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet

Lena Eliasson, personaldirektör, Saab Group

Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor, Chalmers (digital medverkan)

Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer (digital medverkan)

Samtalets modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Kaffe och wraps serveras för de som deltar på SNS

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dem som deltar digitalt. De som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under seminariet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!