Det ekonomiska läget 2015: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning

Tor 19 november 2015
Tid och plats

Torsdag 19 november 2015, 13:00–15:45
World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70

SNS årliga konferens om det ekonomiska läget fokuserar i år på den snabba ökningen av bostadspriserna och vad som kan göras för att bromsa utvecklingen. Vi samlar forskare och andra ledande bedömare på området, bland andra riksbankschef Stefan Ingves och Finansinspektionens nya generaldirektör Erik Thedéen.

Bostadspriserna i de svenska storstäderna fortsätter att stiga och med dem hushållens skulder. Riksbanken, Konjunkturinstitutet, IMF och EU-kommissionen är bara några aktörer som har pekat på utvecklingen på bostadsmarknaden som en av de största riskerna för svensk ekonomi.

  • Vad krävs för att bromsa utvecklingen?
  • Vilka effekter får föreslagna åtgärder som amorteringskrav, utfasning av ränteavdrag och begränsningar i storleken på lån?
  • Hur kan rörligheten på bostadsmarknaden öka?
  • Vilka lärdomar går det att dra av Danmarks erfarenheter?

Mötet leds av Klas Eklund, Senior Economist på SEB och adjungerad professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 1495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!