Effekter av att koncentrera delar av svensk sjukvård

Seminarium 2019.12.18

I Sverige pågår just nu ett omfattande arbete med att nivågruppera sjukvården. Socialstyrelsen har sedan två år i uppdrag att koncentrera utvalda vårdområden till färre sjukhus. I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Daniel Avdic hur kvaliteten i cancervården påverkas av att fler operationer utförs vid färre sjukhus. Kan fler patienter leda till bättre vårdkvalitet?

Medverkande

Acko Ankarberg-Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet

Christer Jonsson (C), vice ordförande i regionstyrelsen i Kalmar län, ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation och ersättare i Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Jens Schollin, seniorprofessor vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Kristina Wikner, enhetschef vid avdelningen för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi, Centre for Health Economics vid Monash Business School, medverkar via länk.

Samtalet modereras av Therese Lind, forskningsledare, SNS.