Energikommissionären gästar SNS och talar om läget i Europa

Seminarium Fre 18 mars 2022
Tid och plats

Fredag 18 mars 2022, 13:30–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Kadri Simson, EU:s kommissionär med ansvar för energifrågor, kommer till SNS för att tala om trygg energiförsörjning mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

En av EU-kommissionens främsta prioriteringar är att minska Europas beroende av fossila bränslen och främja övergången till ren energi. Samtidigt som kommissionen vill påskynda omställningen söker man också öka motståndskraften inom Europas energisystem och hantera stigande energipriser.

Rysslands invasion av Ukraina har satt ytterligare press på energiförsörjningen och förra veckan lade kommissionen fram RePowerEU, en plan för att göra Europa oberoende av fossila bränslen från Ryssland i god tid före 2030.

Dessa frågor belyser energikommissionären Kadri Simson under ett SNS-seminarium. I ett avslutande panelsamtal deltar även Anna Borg, vd på Vattenfall, och Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Seminariet arrangeras tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Anna Borg, vd, Vattenfall

Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi

Kadri Simson, EU-kommissionär med ansvar för energifrågor

Seminariet hålls på engelska och leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Talarna deltar från SNS lokaler.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt. SNS medlemmar, forskare, press och särskilt inbjudna är välkomna att delta på plats eller digitalt.

Övriga är välkomna att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!