Ett ratingsystem för offentlig upphandling

Är det praktiskt och rättsligt möjligt att införa ett system som tar hänsyn till anbudsgivares tidigare prestationer vid offentlig upphandling? Den frågan besvarar forskarna från SNS Konjunkturråd 2022 i en ny SNS Analys.

Medverkande

Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert på offentlig upphandling och konkurrens, Almega

Henrik Grönberg, senior jurist, Upphandlingsmyndigheten

Martin Kruse, inköpsdirektör på Arbetsförmedling och nyligen avgången som ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare

Magnus Persson, vd, Skanska Sverige

Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeås universitet, och ordförande i SNS Konjunkturråd 2022, som skrev rapporten Offentlig upphandling – gränslandet mellan ekonomi och juridik

Seminariet leds av SNS vd Ilinca Benson.