Ett ratingsystem för offentlig upphandling

Seminarium Mån 3 juni 2024
Tid och plats

Måndag 3 juni 2024, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering och kaffe från 09:45.

Är det praktiskt och rättsligt möjligt att införa ett system som tar hänsyn till anbudsgivares tidigare prestationer vid offentlig upphandling? Den frågan besvarar forskarna från SNS Konjunkturråd 2022 i en ny SNS Analys.

I Sverige uppgår offentlig upphandling från stat, regioner, kommuner och offentliga bolag till närmare 900 miljarder, vilket motsvarar 18 procent av BNP. Svårigheterna med att på förhand bedöma kvalitet i många upphandlingar är väl dokumenterade. Under senare tid har även ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet vid produktion av offentligt upphandlade varor och tjänster uppmärksammats.

Rapportförfattarna menar att dessa problem skulle vara lättare att hantera om upphandlarna vägde in erfarenheter av tidigare prestationer i bedömningen av potentiella leverantörer. Detta är en självklarhet när företag och privatpersoner handlar, men långt ifrån lika vanligt när det offentliga gör inköp.

Forskarna föreslår att ett ratingsystem av leverantörer till offentlig sektor skapas, och skissar på hur det skulle kunna utformas och användas vid kontraktstilldelning. De analyserar också om det finns några rättsliga hinder för att införa ett sådant system.

Medverkande

Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert på offentlig upphandling och konkurrens, Almega

Henrik Grönberg, senior jurist, Upphandlingsmyndigheten

Martin Kruse, inköpsdirektör på Arbetsförmedling och nyligen avgången som ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare

Magnus Persson, vd, Skanska Sverige

Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeås universitet, och ordförande i SNS Konjunkturråd 2022, som skrev rapporten Offentlig upphandling – gränslandet mellan ekonomi och juridik

Seminariet leds av SNS vd Ilinca Benson.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att följa mötet digitalt.

Vid avanmälan efter den 31 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!