EU-rättens inverkan på svensk företagsbeskattning

Fre 29 november 2019
Tid och plats

Fredag 29 november 2019, 08:30–10:00
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Celsiussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Under de senaste åren har EU engagerat sig allt kraftigare inom området för företagsbeskattning. I en ny SNS-rapport analyseras vilken betydelse EU-rätten har för svensk företagsbeskattning. Hur ser de övergripande ramarna inom EU ut för företagsbeskattningen? Är svensk företagsbeskattning förenlig med de fria rörligheterna?

EU-rätten påverkar i hög grad Sveriges skattelagstiftning inom företagsbeskattningen. Inom EU, liksom även inom OECD och G-20, pågår ett omfattande arbete för att motverka olika former av skatteplanering och skatteflykt. EU:s statsstödsregler fungerar också i viss mån som skydd mot införandet av särskilt förmånlig skattelagstiftning i medlemsstaterna. De fria rörligheterna inom EU, särskilt etableringsfriheten och de fria kapitalrörelserna, sätter också gränser för vilka regler som är möjliga.

Forskaren Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, undersöker i en ny SNS-rapport hur delar av svensk företagsbeskattning kan behöva förändras för att möta EU-rättens krav på de nationella rättsordningarna. Han belyser även EU:s generella policy inom området för bolagsbeskattning och flera av kommissionens pågående projekt inom området. Det gäller bland annat förslagen om en gemensam (konsoliderad) bolagsskattebas och beskattning av digital näringsverksamhet.

Medverkar och kommenterar rapporten gör Yvonne Bertlin, AstraZeneca, Jörgen Hettne, Lunds universitet, samt riksdagsledamöterna Anna Vikström (S) och Helena Bouveng (M).

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige
Helena Bouveng (M), ledamot i riksdagens skatteutskott
Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, och författare till SNS-rapporten
Jörgen Hettne, docent i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Anna Vikström (S), ledamot i riksdagens skatteutskott och statsrådsersättare för Magdalena Andersson

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 27 november eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!