EU-rättens inverkan på svensk företagsbeskattning

Seminarium 2019.11.29

Under de senaste åren har EU engagerat sig allt kraftigare inom området för företagsbeskattning. I en ny SNS-rapport analyseras vilken betydelse EU-rätten har för svensk företagsbeskattning. Hur ser de övergripande ramarna inom EU ut för företagsbeskattningen? Är svensk företagsbeskattning förenlig med de fria rörligheterna?

Medverkande

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige

Helena Bouveng (M), ledamot i riksdagens skatteutskott

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, och författare till SNS-rapporten

Jörgen Hettne, docent i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anna Vikström (S), ledamot i riksdagens skatteutskott och statsrådsersättare för Magdalena Andersson

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram