För- och nackdelar med kommunalskatten

Seminarium Tor 16 december 2021
Tid och plats

Torsdag 16 december 2021, 13:30–14:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Vilka problem medför den kommunala beskattningsrätten och vad kan göras för att minska de negativa effekterna? Borde kommunernas och regionernas rätt att ta ut skatt begränsas?

Nationalekonomerna Thomas Aronsson och Magnus Wikström presenterar sin nya rapport ”Lokal beskattning och ekonomiska incitament” i vilken de undersöker det svenska systemet med långtgående lokal beskattningsrätt och ger rekommendationer om hur det kan förbättras. De belyser målkonflikter och effektivitetsproblem som uppstår på grund av att staten, regionerna och kommunerna självständigt bestämmer sina skattesatser samtidigt som de i stor utsträckning delar på samma skattebaser. De analyserar även kommunalbeskattningen i relation till det kommunala utjämningssystemet och statsbidragsfinansieringen.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, och Åsa Westlund (S), ordförande i finansutskottet, kommenterar forskarnas analys och rekommendationer.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet (deltar via länk)

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Åsa Westlund (S), ordförande i finansutskottet

Magnus Wikström, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet (deltar via länk)

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.
*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!

Riktlinjer för SNS evenemang med anledning av covid-19

SNS följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som är: ”Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor”.

SNS kan inte garantera att avstånd kan hållas till andra personer i våra lokaler. Vi uppmanar därför dem som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör hålla avstånd att delta i SNS evenemang digitalt.