Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda – utmaningar och goda exempel

Tid och plats

Fredag 23 mars 2018, 13:30–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Är egenföretagande bland utrikes födda en nyckel till framgångsrik integration? Utrikes födda företagare möter ofta andra förutsättningar än svenskfödda. Hur ser hindren ut och vad kan vi lära av goda exempel och forskning på området?

Företagare födda i länder utanför Europa upplever i större utsträckning än svenskfödda att de diskrimineras av såväl banker som kunder och leverantörer. Samtidigt finns indikationer på att företagare födda i länder utanför Europa löper större risk än svenskfödda företagare att få avslag när de ansöker om lån i banker. De får även betala högre ränta än svenskfödda i de fall lånen beviljas.

Välkommen till ett seminarium där Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, presenterar sin forskning om företagande bland utrikes födda. Medverkar gör även närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), Tim Brooks, avdelningschef för företagande hos Tillväxtverket, Belgin Fortaci, Head of Entrepreneurs and Start Up på SEB samt Susanne Najafi, medgrundare av riskkapitalbolaget Backing Minds.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Mötesplats integration och ingår som en del av SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Medverkande

Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet
Tim Brooks, avdelningschef företagande, Tillväxtverket
Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister
Belgin Fortaci, Head of Entrepreneurs and Start Up, SEB
Susanne Najafi, medgrundare, Backing Minds

Mötet leds av Åsa Julin, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Avgiften för icke-medlem är 295 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!