Förskolans betydelse för integrationen

En ny norsk studie visar att förskolan kan bidra till förbättrad integration, bland annat genom att stärka barns språkkunskaper. Vad kan Sverige lära av studien? Vilken roll kan förskolan spela för integrationen?

För nyanlända barn kan förskolan bli ett av de första mötena med det nya landet. Små barn är mottagliga för språkinlärning. Förskolan kan därför vara viktig när nyanlända barn ska få bättre förutsättningar att lära sig det nya språket. Samtidigt går barn med utländsk bakgrund i förskolan i mindre utsträckning än andra barn.

I Oslo har man därför infört försöksverksamheter med avgiftsfri förskola riktad till barn med utrikes födda föräldrar. Nationalekonomen Nina Drange har utvärderat försöksverksamhetens effekter på barnens skolresultat och föräldrarnas jobbchanser. Resultaten presenteras i en ny SNS Analys.

Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin, och Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi, kommenterar rapportens resultat och diskuterar vilka lärdomar Sverige kan dra.

Karianne Stensrud, verksamhetschef på Pysslingen Förskolor, berättar hur de jobbar med att skapa goda förutsättningar för nyanlända elever utifrån deras behov och kunskaper.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Medverkande

Nina Drange, Senior Researcher, Statistiska Sentralbyrå Norge
Karianne Stensrud, verksamhetschef på Pysslingen Förskolor, Academedia
Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 295 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 30 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!