Framtidens äldreomsorg

Konferens Tis 20 september 2022
Tid och plats

Tisdag 20 september 2022, 11:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Sverige har en fortsatt åldrande befolkning samtidigt som allt färre arbetande ska försörja fler. Utvecklingen ställer krav på äldreomsorgen som under pandemin visade sig ha stora utmaningar, inte minst avseende arbetsförhållanden och bemanning. Vid konferensen belyser vi äldreomsorgens utmaningar inför framtiden sett ur flera centrala aktörers perspektiv. Hur ska framtidens äldreomsorg se ut och hur kommer vi dit?

Under förmiddagen presenterar Ulf Persson och Sara Olofsson, forskare vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), en ny SNS-rapport om att kartlägga värdet av äldreomsorg. Vad värderar nuvarande och framtida mottagare av äldreomsorg? Vad kan äldreomsorgen lära av metoder som används för att mäta värde inom andra områden? Presentationen följs av en paneldiskussion med utgångspunkt i forskningsrapporten.

Efter rapportlanseringen bjuder SNS på enklare lunch och konferensen avslutas med ett panelsamtal om möjligheterna att möta kommande behov. Vad ska framtidens äldreomsorg innehålla och hur ska den organiseras och finansieras?

Konferensen anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Malin Appelgren, tillväxt-, marknads- och kommunikationsdirektör, Ambea

Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg, SKR

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal

Eva Christiernin, kommunalråd (S) och ordförande äldrenämnden, Uppsala kommun

Babbs Edberg, förvaltningsdirektör, äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad

Patric Hamilton, kommunalråd (M), Täby kommun

Åsa Lindestam, ordförande, Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Sara Olofsson, med dr och projektledare vid IHE (rapportförfattare)

Ulf Persson, professor och senior rådgivare vid IHE (rapportförfattare)

Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Stefan Svanström, chef samhällskommunikation, Attendo

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen.

Vid avanmälan efter den 19 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!