Hur blir Sverige bäst på e-hälsa?

Tor 9 november 2017
Tid och plats

Torsdag 9 november 2017, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa enligt regeringen. De digitala hälsobolagen blir allt viktigare i utvecklingen av svensk vård och omsorg. Hur kan entreprenörerna bidra till att nå målet?

SNS bjuder in digitala entreprenörer till ett rundabordssamtal för att höra deras visioner om framtidens vård och omsorg och hur Sverige kan nå dit. Tillsammans med Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) i Stockholms läns landsting, och Johan Assarsson, vd på Inera, kommer vi att diskutera följande frågor: Hur vill du som entreprenör att vården och omsorgen ska se ut i framtiden? Vilka är de främsta hindren för etablering? Vilka förändringar skulle kunna överbrygga dessa hinder?

Samtalet blir ett viktigt underlag till SNS kommande forskningsprojekt, Vård och omsorg i det 21: a århundradet, som fokuserar på två stora utmaningar – kompetensförsörjning och digitalisering.

Mötet arrangeras inom ramen för SNS Digitech Forum, en mötesplats för saklig, kunskapsbaserad diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Mötesplatsen finansieras med stöd av Vinnova.

Mötet gäller endast personligt inbjudna.