Hur bör delningsekonomin regleras och beskattas?

Lyssna

Hur bör delningsekonomin beskattas?

Inom ramen för SNS Digitech Forum arrangerades ett seminarium om delningsekonomins möjligheter och utmaningar. Vid mötet presenterades en kartläggning som Skatteverket har gjort på uppdrag av regeringen av delningsekonomin och dess konsekvenser på skattesystemet. Ubers Sverigechef Alok Alström kommenterade kartläggningen och berättade om Ubers framtidsvisioner.

Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, inledde med att slå fast att det är digitaliseringen som är motorn i den växande delningsekonomin.
Till skillnad från aktörerna i den traditionella ekonomin med en utförare, en marknadsplats och en konsument, finns det i delningsekonomin också en tillhandahållare. Hur självständig utföraren är i förhållande till tillhandahållaren är avgörande för hur beskattningen ska ske.
Rebecca Filis nämnde också att befintliga regler täcker in de typiska affärstransaktionerna inom delningsekonomin. Skulle reglerna följas innebär delningsekonomin ingen större påverkan på skatteintäkterna. Problemet är att Skatteverket inte alltid får in de uppgifter som behövs och att systemet i dagsläget i hög grad bygger på egenrapportering i deklarationen. Momsreglerna kan också uppfattas som komplicerade och det kan därför vara svårt att göra rätt. Sammantaget finns det därför en ökad risk för skattefel.
Rebecca Filis talade också om att det behövs information för att öka förutsättningarna att göra rätt,både för utförare och tillhandahållare. Hon efterlyste även dialog och branschsamverkan.
Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna, inledde med att säga att det är bra att Skatteverkets kartläggning har kommit till stånd. Den visar enligt henne att skattereglerna inte är anpassade efter delningsekonomin eller efter hur det ser ut idag. I framtiden tror hon att många personer kommer att växla mellan att betraktas som företagare och ta andra tillfälliga uppdrag, som räknas som inkomst av tjänst. Denna uppdelning är inte helt optimal, enligt Annika Fritsch. Själv föreslår hon en schablonersättning i stället för en transaktionsskatt.
Ubers Sverigechef Alok Alström inledde sin kommentar med att säga att Uber inte försöker driva ett taxiföretag, utan att de har en vision om att förändra transportbranschen och samhället i grunden. Enligt honom kan Ubers verksamhet skapa ett större skatteunderlag.
När det gäller skatteaspekten jämförde han Uber med en onlinebutik, där det inte går att beställa en tjänst utan att lämna ett digitalt spår efter sig. Han föreslog vidare ett regelverk där Skatteverket kan gå till plattformen för att kontrollera uppgifter.
Ingemar Hansson, generaldirektör vid Skatteverket, avslutade seminariet. Han menade att den strukturomvandling vi nu ser i grunden är bra, även om den har både vinnare och förlorare. Samtidigt som man inte ska förhindra nya aktörer så ska man inte heller subventionera några. Det viktiga är att Skatteverket får in den information de behöver för att till exempel kunna förtrycka inkomstdeklarationer. Skatteverket diskuterar gärna med aktörerna, men det kan också behövas ny lagstiftning.
Skatteverket presenteras sin slutrapport senast den 31 oktober 2016.
Helena Blomquist ledde diskussionen vid mötet.