Hur kan företagens produktivitet förbättras?

Seminarium Tor 18 januari 2024
Tid och plats

Torsdag 18 januari 2024, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe och smörgås från 09:45.

I 2024 års Konjunkturrådsrapport undersöker fyra nationalekonomer under ledning av professor Lars Persson faktorer som påverkar produktivitetsutvecklingen i näringslivet, med fokus på Sverige. Rapporten kommenteras av Benjamin Dousa, Företagarnas nya vd, och Heléne Mellquist, som i januari tillträder som Executive Vice President och Chief Operating Officer inom Latour.

Sedan finanskrisen har produktivitetsutvecklingen klingat av betydligt i de flesta OECD-länder och så även i Sverige. Forskarna i 2024 års Konjunkturrådsrapport bidrar med ny empirisk kunskap. Med detaljerade svenska data om företag och anställda under perioden 2000–2021 studerar de hur produktiviteten varierar mellan olika branscher och över tid och vad som kännetecknar företag med en god utveckling. De diskuterar också policyåtgärder som kan öka produktiviteten.

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2024

Lars Persson (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, IFN

Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och affilierad till IFN

Pehr-Johan Norbäck, docent i nationalekonomi vid IFN

Erik Prawitz, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid IFN

Kommentatorer

Benjamin Dousa, vd, Företagarna

Heléne Mellquist, som i januari tillträder som Executive Vice President och Chief Operating Officer inom Latour. Hon är även styrelseledamot i Atlas Copco och Thule Group.

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Vid avanmälan efter den 17 januari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!