Hur kan globaliseringen fungera för alla?

Seminarium 2017.05.30

Stéphanie Jamet, seniorekonom på OECD, presenterar OECD Skills Outlook som handlar om hur kompetensnivån påverkar i vilken utsträckning länder kan dra nytta av de globala värdekedjorna. Rapporten innehåller nya analyser över vuxnas färdigheter och länders delaktighet i globala värdekedjor.

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, ger en fördjupad bild av globaliseringen effekter i Sverige.

Karin Ljunggren, HR Business Partner på ABB, delar med sig av ABB:s erfarenheter av globala värdekedjor

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Seminariet hålls på engelska.

OECD Skills Outlook finnas att läsa i sin helhet här.