Hur kan pensionssystemet göras mer begripligt?

Seminarium Tis 28 maj 2024
Tid och plats

Tisdag 28 maj 2024, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras från 12:30. Det är ett stort intresse för konferensen så vi erbjuder nu endast möjligheten att delta digitalt.

Det svenska pensionssystemet, en gång hyllat för sin stabilitet och enkelhet, har över tid blivit alltmer komplext. Hur kan det göras mer begripligt och överblickbart? SNS gästas av bland annat Pensionsmyndighetens generaldirektör och ledamöter i Pensionsgruppen.

Dagens pensionssystem infördes i mitten på 1990-talet och grundar sig på livsinkomstprincipen, det vill säga ett rakt förhållande mellan förvärvsinkomst och pension. Parallellt ska systemet också skydda äldre mot ekonomisk utsatthet. På senare år har därför pensionssystemets delar förändrats och kompletterats med nya tillägg. Idag får sju av tio av Sveriges pensionärer någon skattefinansierad pensionsförmån som inte baseras på tidigare inkomst.

Har pensionssystemet blivit för komplext? Finns det en målkonflikt mellan ett starkt grundskydd och livsinkomstprincipen? Och vilka förändringar är möjliga och önskvärda inom ramen för nuvarande pensionssystem?

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Ekonomisk trygghet.

Medverkande

Anna-Kirsti Löfgren, ekonom, LO

Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör, Pensionsmyndigheten

Staffan Ström, pensionsekonom, Alecta

Viktor Wärnick (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet och sitter med i pensionsgruppen

Anders Ygeman (S), talesperson för socialförsäkringsfrågor och sitter med i pensionsgruppen

Samtalet modereras av Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Det är ett stort intresse för konferensen så vi erbjuder nu endast möjligheten att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 27 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!