Hur påverkar ersättningssystemen e-hälsans utveckling?

E-hälsolösningar lyfts ofta som en möjlighet att öka effektiviteten och möta sjukvårdens utmaningar. Utformningen av ersättningssystemen inom vården har dock stor betydelse för hur nya lösningar och innovationer anammas.

I en ny SNS-rapport kartlägger forskaren Peter Lindgren kunskapsläget om effekter av olika ersättningsmodeller och hur de påverkar användandet av e-hälsolösningar. Rapporten innehåller också en unik genomgång av hur vårdgivare i Sveriges samtliga regioner ersätts i dag.

Alla ersättningsmodeller har effekter, oavsiktliga eller avsiktliga. I rapporten analyserar Peter Lindgren vilken modell som är att föredra om målet är att möjliggöra eller stimulera införandet av digitala lösningar i mötet mellan vårdgivare och patient. Författaren lämnar även ett antal policyrekommendationer om hur ersättningssystemen kan anpassas och följas upp för att ge bättre förutsättningar för innovationer.

Rapporten kommenteras av Lina Maria Ellegård, Lunds universitet, Maria Frisk, Region Jönköping, Livia Holm, Kry, och Agneta Rönn, SKL.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Rapporten lanseras i samband med seminariet.

Medverkande

Rapportförfattare:
Peter Lindgren, vd, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi och adjungerad professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet

Kommentatorer:
Lina Maria Ellegård, forskare, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
Maria Frisk, ordförande, Regionstyrelsen, Region Jönköping
Livia Holm, utvecklingschef, Kry
Agneta Rönn, senior rådgivare, Sveriges Kommuner och Landsting

Seminariet modereras av Fredrik Hed, medicinjournalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 18 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen