Hur påverkar flyktinginvandringen lågutbildade på arbetsmarknaden?

Tis 31 januari 2017
Tid och plats

Tisdag 31 januari 2017, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

De senaste årens flyktinginvandring till Norden innebär en ökning av arbetskraften. Vad betyder flyktinginvandring för den befintliga arbetskraftens förutsättningar? Vilka är effekterna på sysselsättning, rörlighet och lön? Nationalekonomen Mette Foged beskriver i en ny SNS Analys lärdomar från Danmark.

I dag finns stor kunskap om sysselsättningen bland flyktinginvandrare i mottagarländerna. Däremot vet vi mindre om hur migration påverkar de som redan finns på arbetsmarknaden.

Vad händer med deras löner, sysselsättning och rörlighet när konkurrensen om jobben ökar? Vilka grupper och typer av jobb påverkas mest? Och vilka åtgärder kan underlätta för att alla ska kunna etablera sig, och avancera, på arbetsmarknaden?

Välkommen till ett seminarium där nationalekonomen Mette Foged presenterar sin rapport om hur flyktinginvandring till Danmark åren 1994‒2008 påverkade lågutbildade danskars situation på arbetsmarknaden på både kort och lång sikt.

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, och Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer, kommenterar rapporten och sätter in resultaten i ett svenskt sammanhang.

Seminariet är det första inom ramen för SNS Mötesplats integration. Mette Fogeds rapport ingår i SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer, Malmö högskola, och ledamot i Delmi, Delegationen för migrationsstudier.
Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet
Mette Foged, fil.dr i nationalekonomi, Köpenhamns universitet

Samtalet leds av Max Landergård, journalist och moderator

Anmälan och pris

Anmälan sker via formuläret nedan. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 295 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 27 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!